Feliratkozom

Tananyagok (jelszó)     
21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről KLIKK
5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről KLIKK
12/2004. (II. 13.) GKM rendelet a földgázellátásban műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról KLIKK
11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről KLIKK
93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról KLIKK
 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet  a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól KLIKK
29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól KLIKK
122/2011. (VII. 15.) Korm. rendelet az egyes művészi és művészeti munkakörökről, valamint a betöltésükhöz szükséges képesítési és egyéb feltételek részletes szabályairól KLIKK
63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet a közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről KLIKK

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

3. sz. melléklete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimumelőírásai KLIKK

18/2008. (VI. 13.) PM rendelet

a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról KLIKK
Tovább...


A szakma megnevezése mellett található ikonra kattintva a letöltés elindul! 

Ha más szakképesítések szóbeli vizsgakérdései után is érdeklődik, kattintson IDE!

Tovább...

A szakma megnevezése mellett található ikonra kattintva a letöltés elindul!

Ha más szakképesítések követelményei után is érdeklődik, kattintson IDE!

Tovább...

                               Továbbképző Központ | Tel.: 06/20/220-4465 | Fax: 22/804-229 | talentumoktalentumok.hu